• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg

Biệt thự StarLake

Đơn vị thiết kế : CS+
Chủ trì thiết kế: Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Cảnh
Nhóm cộng sự : Ngô Quang Chiến,  Võ Đình Triều, Lê Thu Phương
Năm hoàn thiện: 2019
Địa điểm: 59H10, Khu đô thị StarLake, Hà Nội.