• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

C Villa

Đơn vị thiết kế : CS+
Kiến trúc sư chủ trì : Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Cảnh
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến,  Võ Đình Triều, Lê Thu Phương
Năm hoàn thiện: 2017
Địa điểm: Khu biệt thự Hạ Long, Quảng Ninh