• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

CĂN HỘ CC COMA6 BẮC GIANG

Đơn vị thiết kế : CS+
Kiến trúc sư chủ trì: Nguyễn Ngọc Cảnh, Vũ Hồng Sơn
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến, Võ Đình Triều, Lê thu Phương
Năm hoàn thiện: 2014
Địa điểm: Thành phố Bắc Giang