• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg

CĂN HỘ CHUNG CƯ DIAMOND FLOWER

Đơn vị thiết kế CS+ 
Kiến trúc sư chủ trì: Nguyễn Ngọc Cảnh, Vũ Hồng Sơn, 
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến, Võ Đình Triều, Lê thu Phương
Năm hoàn thiện: 2014
Địa điểm: Khu đô thị mới Cọc 5, TP Hạ Long, Quảng Ninh