• sc1.jpg
  • sc2.jpg
  • sc3.jpg
  • sc4.jpg
  • sc5.jpg
  • sc6.jpg
  • sc7.jpg

HOS Kindergarden

Đơn vị thiết kế : CS+
Kiến trúc sư chủ trì : Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Cảnh
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến,  Võ Đình Triều, Lê Thu Phương
Năm hoàn thiện: 2017
Địa điểm: Khu đô thị Nguyễn Tuân, Hà Nội