• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg

NHÀ LIỀN KỀ HẠ LONG

Đơn vị thiết kế : CS+
Kiến trúc sư chủ trì: Nguyễn Ngọc Cảnh, Vũ Hồng Sơn, 
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến & Võ Đình Triều, Lê Thu Phương
Năm hoàn thiện: 2015
Địa điểm: Khu đô thị mới Cọc 5, TP Hạ Long, Quảng Ninh