• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg

NHÀ MẪU KHU ĐÔ THỊ CENTA CITY-VSIP-BẮC NINH

Đơn vị thiết kế CS+ 
Kiến trúc sư chủ trì: Nguyễn Ngọc Cảnh, Vũ Hồng Sơn,   
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến, Võ Đình Triều, Lê thu Phương
Năm hoàn thiện: 2018
Địa điểm: Khu đô thị Centa City, Vsip, Bắc Ninh