• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

SẢNH + CẢNH QUAN TÒA NHÀ DIAMOND FLOWER

Đơn vị thiết kế : CS+
Kiến trúc sư chủ trì: Nguyễn Ngọc Cảnh, Vũ Hồng Sơn
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến, Võ Đình Triều, Lê thu Phương
Năm hoàn thiện: 2015
Địa điểm: Handico6, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội