• sp1.jpg
  • sp2.jpg
  • sp3.jpg
  • sp4.jpg
  • sp5.jpg
  • sp6.jpg

Spring Villa

Đơn vị thiết kế : CS+
Kiến trúc sư chủ trì : Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Cảnh
Nhóm cộng sự: Ngô Quang Chiến,  Võ Đình Triều, Lê Thu Phương
Năm hoàn thiện: 2017
Địa điểm: Khu biệt thự Bãi Cháy, Quảng Ninh